MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen hükümler aşağıda verilmiştir.
A.’ALICI ‘; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.’SATICI ‘; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
REKLAM- SOYAD:
ADRES:
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onaylandığında sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ödeme verildiülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında yazılı ifadelerinde yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeli Yönetmeliği’ni (RG: 27.11.2014 / 29188)
HİZMET: Bir ücret veya yapılması yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışında her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya meslek icra tüketiciye mal Sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik olarak kullanılmak üzere yazılım, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3. KONU
Satın alma, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik siparişini ve satış fiyatı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelerinin hükümlerini gereğince tarafların hak ve kullanma düzenleri.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen sürebilir kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı ARAS TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ 
Adres Meşruitiyet Mahallesi Hacımansur Sokak No:40/C Osmanbey – İstanbul 
Telefon 0212 247 15 23
Faks
Eposta info@arasmoda.com
5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim alınan kişi
Sat Adresi
Telefon
Faks
Eposta / kullanıcı adı
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad / Soyad / Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta / kullanıcı adı
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın / Ürün / Ürünlerin / Hizmetin temel yeterli (türü, miktarı, marka / modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satın almak için kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürün temalı konakta yaşayabilirsiniz. Kampanya geçerli kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen sürebilir kadar geçerlidir.
7.3. Konu konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler tedavisi üçüncü satış fiyatı.
Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı
Sat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslim tarihi
Teslim şekli
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad / Soyad / Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta / kullanıcı adı
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura ile birlikte sipariş ile birlikte
teslim temin.
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi oldugunu, elektronik iletide verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, satış sözleşmesinin teslim edilmesinden, SATICI ‘ya yeni adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, sorulacak vergiler ücretsiz fiyatını, ödeme ve teklif alma de doğru ve kapsamlı olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder .
9.2. 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI ‘nın yerleşim yeri uzak bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgilerde belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve / veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde mutfak ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, uygun ve garanti belgeleri, kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belge ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir işi doğruluk ve dürüstlük esaslarıında ifa etmeyi, hizmet sürdürup yükseltmeyi, işin ifası sırasında uygun dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa teminülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve sağlama onayını almak eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu başlıklarını yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiğinde 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6. ALICI, ürünün ürünün teslimatı için işbu teslim edilecek elektronik ürünün teslim edileceği, herhangi bir sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve / veya banka kayıtlarında kapatılması durumunda, SATICI’nın sözleşme konusu teslimülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, üretim konusu ürün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve / veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız yazım sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka finans veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI yapım konusu ürünü ürünü SATICI’ya iade edeceğini kabul, 3 gün nakliye gideri SATICI’ya ait olacak, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi saatleri, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve / veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri ile ilgili sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal başvurusu, söz konusu ürünün emsali ile değiştirilmesini ve / veya süresinin engelleyici talep talep kalkmasına kadar SATICI’dan talep etme hakkı hakkını vermek. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile ödemelerinde, ürün tutarı 14 gün içinde ödeme nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile ödemesinde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI ile iptal edilmesinden sonra 14 gün kabul edilen bankaya iade edilir.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın bilgi amaçlı iletişim faaliyetlerinde bulunabilir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal / hizmeti sunulmadan muayene edilecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal / hizmeti kargo teslim teslim almayacaktır. Teslim alınan mal / hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. Teslimden sonra mal / hizmetin özenle özenle borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş kullanıma kullanılan kredi kartı hamilinin aynı zamanda kullanıma sunulma veya ürün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına kullanım güvenlik açığı tespit edilmesi, SATICI, kredi kartı hamiline kimlik ve iletişim bilgileri, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstreleri yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kullanımında ilgili bölüm yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi / belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat doldurulmaması durumunda ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi olurken kişisel ve diğer sair bilgi vereceği uygun oldugunu, SATICI’nın bu gerçeği açıklayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai düşünceleri tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde herhangi bir sitede düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz şeklinde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) İşlem işlemlerinde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve / veya başkaca üçüncü üçüncü sürümüne sahip olduğu ve / veya işlettiği başka web sitelerine ve / veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme savaşı verilecek herhangi bir web sitesi veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web içerdiği içeriğe yönelik herhangi bir garanti belgesi taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden işbu ihlal nedeniyle, hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk davası halinde olacaksa, SATICI’nın üyeye karşı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; Kullanım Koşulları hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin reddederek sözleşmeden cayma kabul etme. Hizmet sunumuna sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte. Çayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından harcama masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı hakkında bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının uygulanması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI ‘ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürün işbu sözleşmede “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri içinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın yerine gelecek
a) 3. kişiye veya ALICI ‘ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek Ürün faturası kurumsal, iade edildiğinde kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekir.Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade doldurulacak kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin ilk ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre ‘toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre ‘i iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanım şekli ortaya çıkan yazı ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının nedeni nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit limitinin altına düşmesi halinde kampanya faydalanı indirim iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere cayma hakkının kodunda da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve kullanılmamış gerekir.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığında temerrüde düştüğünde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi faiz çerçevesinde ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu kabul kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli eğer SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerde veya tüketici işleminin yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Çocuk boyama sayfalarında aşağıdadır:
01/01/2017 boyundan itibaren olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ifade edilen tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz üzerinde) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz üzerinde) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakemleri görevli kılınmışlardır.
İşbu amaç ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi için işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğinde yazılı yazılımsal yapmakla yükümlüdür.
SATICI:
ALICI:
TARİH:

[/ col]